Zahájení přípravy vytvoření sociální platformy

19.11.2020

Zahájení přípravy platformy spolupráce mezi obcemi, poskytovateli sociálních služeb, a zřizovateli sociálních služeb. Vytvoření platformy bude obnášet zpracování náplně činnosti platformy, konzultace s územními aktéry, konzultace se Středočeským krajem, nastavení organizační a komunikační báze platformy, vytvoření pozice koordinátora pro spolupráci v území a kooperaci se Středočeským krajem a dalším relevantními partnery v sousedních územích.