Zahájení projednání dílčích analytických závěrů v pracovních skupinách

27.04.2021

Oběma pracovním skupinám projektu, tj. stálé pracovní skupině a další konzultační skupině byly rozeslány informace k projednávání analytických částí SPRSS a aktuálně formulovaných závěrů. Členům pracovních skupin (PS) jsou k dispozici všechny dílčí analýzy a souhrnná SWOT analýza, včetně specifikovaných východisek pro návrhovou část SPRSS. K projektové diskusi je dokument (SWOT a východiska) jako dílčí analýza A7 k dispozici zde.