Zahájení sběru dat a podkladů

20.07.2020

Zahájení sběru dat a podkladů pro zpracování analytických část SPRSS (demografická analýza, analýza relevantních socioekonomických souvislostí)