Zapojení výstupů SPRSS MAS Podbrdsko a SPRSS MAS Brdy - Vltava

17.12.2020

Dopracování analytického dokumentu A6 - Zapojení výstupů SPRSS MAS Podbrdsko a SPRSS MAS Brdy - Vltava do komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram. Hodnoceny byly jak analytické závěry, tak střednědobé návrhy, které budou zapojeny do komplexního SPRSS SO ORP Příbram (klíčová aktivita KA03). Analytický dokument je k dispozici zde.