Zapojování aktérů - obcí do plánování rozvoje sociálních služeb

25.01.2021

Jednání se starostkou obce Bratkovice - informace o průběhu projektu, úloha obce v sociální oblasti, možnosti zapojení do projektu, očekávané výstupy, systémové zajištěn koordinace sociální oblasti na úrovni ORP (výhody pro obce při zapojení do systému). Záznam z jednání je uložen v dokumentaci projektu.