Postup projektu

Oběma pracovním skupinám projektu, tj. stálé pracovní skupině a další konzultační skupině byly rozeslány pozvánky na projednávání analytických částí SPRSS a aktuálně formulovaných závěrů. Členům pracovních skupin (PS) jsou k dispozici všechny dílčí analýzy a souhrnná SWOT analýza, včetně specifikovaných východisek pro návrhovou část SPRSS. K...

V rámci naplňování klíčové aktivity KA02 byla dokončena dílčí analýza A2, tj. Analýza nabídky sociálních služeb v řešeném území SO ORP Příbram. Jedná se o poslední dílčí podklad pro komplexní zhodnocení situace v sociální oblasti a následné zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram (KA03). Dílčí analýza...