Postup projektu

V pondělí 15. 11. 2021 se členové realizačního týmu projektu setkali na on-line jednání s manažery místních akčních skupin, které realizují svoji činnosti na území správního obvodu ORP Příbram. Předmětem jednání bylo seznámení místních akčních skupin s dosavadními výstupy projektu a diskuse o parametrech spolupráce v území s ohledem na vznik...

V návaznosti na výsledky společné konference pracovních skupin projektu za účasti dalších klíčových aktérů plánování sociálních služeb v SO ORP Příbram a s ohledem na vyjádření (nabídku) zástupce příjemce projektu (starosty města Příbram) byla zahájena příprava Memoranda o rozvoji spolupráce v sociální oblasti na území SO ORP Příbram. Text...