Výstupy projektu

Byly zpracovány teze návrhové části k zahájení diskuse o celkovém naplňování cílů, opatření a aktivit do SPRSS. Materiál je zpracován jako první podklad pro strukturování diskuse o návrhové části střednědobého plánu. Podkladový dokument je ke stažení zde.