Zapojování veřejnosti

Projekt předpokládá zapojování odborné i laické veřejnosti, a to jak v analytické, tak návrhové části. Jedná se zejména o zmapování problémů a potřeb území v oblasti sociálních služeb z pohledu poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů. Zapojení veřejnosti proběhne zejména v rámci sběru primárních dat, tj. dotazníkovým šetřením s veřejností v jednotlivých obcích a formou řízených rozhovorů se zástupci obcí a měst, poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů (Policie ČR, Městská policie). Výsledky šetření budou důležitým analytickým podkladem. Podklady k plánovaným šetřením:

V rámci publicity projektu a komunikace s veřejností byl zpracován leták se základními informacemi o projektu. Informační leták je ke stažení zde.